Advies

Wij hebben jarenlange ervaring met advisering en het proces daarom heen. Het opstellen van bijvoorbeeld een beleidsadvies, detailhandelsvisie of de visievorming voor nieuwe centrumontwikkelingen, heeft zowel een inhoudelijke kant als een proceskant. Inhoudelijk hebben wij ruime kennis en ervaring om juist die onderwerpen aan te snijden die relevant zijn voor een specifieke situatie. Onderzoek en analyse van de situatie en de marktmogelijkheden horen daar bij.

Daarnaast moet een advies of beleid gedragen worden. Belanghebbenden moeten zich kunnen herkennen in het verhaal en de gekozen oplossingsrichtingen. Per slot van rekening zullen zij verder moeten met het advies. Dit vraagt om het vroegtijdig betrekken van de betrokkenen in het proces van de totstandkoming van het advies. Dit doen wij door regelmatig overleg te hebben, werksessies te organiseren, presentaties te geven of soms een op een gesprekken te voeren.

Enkele voorbeelden van advisering

Detailhandelsbeleid

Centrumvisie

Vestigingsplaatsadvies

Retailvisie