Expertteam winkelgebieden

Emma retail, Jaap Kaai, is als adviseur lid van het Expertteam Winkelgebieden coöperatie U.A. Het Expertteam opereert in een breed netwerk van specialisten met kennis van het product winkelgebieden en de samenwerkingsprocessen. In onze aanpak staat het gebied zelf centraal. Hier komen de individuele belangen samen. Op inventieve wijze kijkt het expertteam naar de kracht van locaties en zoekt naar een duurzame toekomst.

 

Visie

Winkelgebieden hebben een belangrijke positie in onze leefomgeving. Ze voorzien in onze behoeften elkaar te ontmoeten, verblijven, recreëren, wonen, werken en ondernemen en natuurlijk om te winkelen. Een winkel- of centrumgebied is daarmee een vrij toegankelijk openbare gebied en tegelijk een zone van de harde economie waar ondernemers geld verdienen. De individuele belangen zijn groot. Toch kunnen we niet zonder elkaar. Om de gebieden aantrekkelijk te houden moeten we samenwerken.

Het Expertteam Winkelgebieden helpt daarbij. Wij adviseren beleidsmakers, eigenaren van winkelvastgoed, ontwikkelaars, ondernemers, retailers bij uiteenlopende onderwerpen, zoals het toepassen van bouwkundige wet- en regelgeving, projectorganisatie, financiering, fiscale mogelijkheden, concepten en de matching van eigenaren en potentiële afnemers.

 

Expertise

Het Expertteam heeft een schat aan kennis en kunde. De teamleden hebben expertise op de volgende terreinen:

-Visie- en conceptontwikkeling

-Markt- en haalbaarheidsonderzoek

-Bouwkundige wet- en regelgeving

-Overheidsbeleid en -regelgeving

-Projectontwikkeling

-Project- en procesorganisatie

-Financiering en exploitatie

Het Expertteam kan u helpen winkelgebieden te revitaliseren of de processen daarin te begeleiden. Wij zijn gewend te opereren in, met en tussen gemeenten, marktpartijen en andere belanghebbenden. Vanuit onze werkervaring zijn wij bekend met het samenspel van belangen en emoties die er spelen in deze gebieden.

 

Het team

Het team bestaat uit:

Marc Majolée: ruimtelijk-economisch adviseur, interim manager en overheidsbeleid

Hans Zimmer: projectontwikkelaar vastgoed, acquisitie en realisatie

Remko Bak: adviseur vastgoed- en gebiedsontwikkeling

Jaap Kaai: adviseur ruimtelijke ordening en retail. Markt- en haalbaarheidsonderzoek, retailconcepten en consumentengedrag.

Vanaf 1 juni 2014 is het Expertteam Winkelgebieden partner van Platform31.

Vanaf 1 januari 2016 is het Expertteam Winkelgebieden een coöperatie U.A.

Zie ook: www.expertteam-winkelgebieden.nl

Expertteam Winkelgebieden