Interim

Interim project- en procesmanagement/beleidsadviseur

Regelmatig worden wij gevraagd voor (interim) project- en procesmanagement of beleidsadviseur. Opdrachtgevers vragen bijvoorbeeld een helpende hand bij het uitvoeren van een project op het vlak van retail, ruimtelijke ordening of beleidsontwikkeling.

Denk aan begeleiding van het opstellen van een detailhandelsbeleid namens een gemeente. Een adviesbureau stelt het uiteindelijke beleid op, wij begeleiden dit proces zowel intern als extern voor de gemeente. Dit kan al starten bij de uitvraag, offertefase en selectie van bureau’s.

Wij bieden opdrachtgevers extra capaciteit en senioriteit, alsmede inhoudelijke kennis over de retail, ruimtelijke ordening en planologie.

Enkele referenties:


Detailhandelsmonitor gemeente Rotterdam: in 2019 hebben wij voor de gemeente Rotterdam een voorstel geschreven hoe een detailhandelsmonitor op te zetten en uit te voeren.

 


Voorzitter Regionale Advies Commissie Detailhandel: vanaf 2017 is Jaap voorzitter van de Regionale Advies Commissie Detailhandel Stedelijk gebied Eindhoven (RACD). De RACD brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over detailhandelsontwikkelingen in de regio.


Retailmonitor gemeente Den Haag: in 2017 hebben wij in opdracht van gemeente Den Haag het proces van actualisatie van de retailmonitor begeleid. Van uitvraag en bureauselectie tot inhoudelijke vernieuwing van de monitor en afstemming met het uitvoerende bureau.


Projectmanager: Als projectmanager hebben wij in 2016, in opdracht van Fontys Hogescholen, een bijdrage geleverd aan het project ‘vastgoed van de toekomst’. Dit onder meer door het organiseren en begeleiden van kennisbijeenkomsten.


Projectmanager: in opdracht van de provincie Noord-Brabant hebben wij de totstandkoming van een nieuwe visie op de detailhandelsstructuur begeleid alsmede de redactie van deze visie. Hierbij is samengewerkt met een speciaal voor dit project ingesteld extern expertteam.