Resultaten

Voor het volledige onderzoeksrapport mail ons:

Aantal webwinkels in Nederland

Volgens het handelsregister zijn er in Nederland momenteel 37.000 webwinkels. Hierbij gaat het om bedrijven die zich hebben geregistreerd als ‘detailhandel via internet’ (SBI 47.91). In de afgelopen jaren is dit aantal flink toegenomen. Vijf jaar terug waren nog 23.000 bedrijven als zodanig ingeschreven. Het gaat hier om ‘geregistreerde’ bedrijven. Dit wil nog niet zeggen dat deze bedrijven ook daadwerkelijk een webwinkel zijn of exploiteren. Ongeveer 60% van deze bedrijven heeft ook daadwerkelijk een webwinkel actief . Daaruit kan worden opgemaakt dat er in Nederland ‘maar’ 22.000 webwinkels actief zijn. 9.000 van deze bedrijven heeft zowel een webwinkel als een fysieke winkel. 13.000 heeft alleen een webwinkel: pure-players.

In Nederland zijn 18.000 webwinkels actief (met zowel een webwinkel als een fysiek winkel) die niet als retail/detailhandel via internet geregistreerd staan. Hierbij gaat het om reguliere detailhandel of andere bedrijven.

Daarnaast zijn er 70.000 tot 90.000 bedrijven actief met (alleen) een webwinkel-pagina. Deze webpagina’s hebben een ‘call-to-action’ of aankoopmogelijkheden en zijn onderdeel van de bedrijfswebsite of zijn als webwinkel geïntegreerd op de hoofdwebsite. Verkopen via internet zijn echter geen hoofdactiviteit van het bedrijf of de website, maar een neven- of afgeleide activiteit.

Overzicht aantal webwinkels naar organisatie en activiteit

Webwinkel-site Totaal 40.000 100%
Handelsregister:
Retail of ander bedrijf/ instelling Web en fysiek 18.000 45%
Retail via internet/ internethandel Web en fysiek 9.000 22%
Retail via internet/ internethandel Alleen web 13.000 33%
Webwinkel-pagina Totaal 70.000 – 90.000  

download het kennisdocument: Kennisdocument Aantal webwinkels in Nederland

Behoefte van webwinkels aan fysieke winkels

Webwinkels openen fysieke winkels en andersom. Retailbedrijven worden steeds meer multi-channel, ze gebruiken diverse kanalen om de klant te bereiken en verkoop tot stand te brengen. Toch verkoopt 60% van de webwinkels nog alleen via het internet, via een eigen webwinkel of via webwinkels of platformen van anderen. 40% van de web-retailers verkoopt zowel online als offline producten. Van deze groep heeft 55% een eigen fysieke winkel, 40% verkoopt in het fysieke kanaal alleen via winkels van anderen en 5% doet beide.

Momenteel verkoopt dus 20% van alle web-retailers via een eigen fysieke winkel. Het aandeel multi-channel web-retailers is daarmee aanzienlijk toegenomen. In 2014 lag dit percentage volgens onderzoek van Hogeschool van Amsterdam nog rond de 10% (Bron: Vestigingsvoorkeuren van webwinkels, een onderzoek naar de behoefte van webwinkels aan winkelruimte in Nederland. Hogeschool van Amsterdam en Seinpost (2014)).

Tabel: Overzicht webwinkels en behoefte aan fysieke winkel

  2014 2017
Retail via internet/ internethandel actief 15.000 22.000
Eigen fysieke winkel aandeel 10% 20%
Eigen fysieke winkel absoluut 1.500 4.500
Eigen fysieke winkel gewenst aandeel 50% 20%
Eigen fysieke winkel gewenst absoluut 7.500 4.500

Totaal zijn er nu in Nederland naar schatting 4.500 winkels van oorspronkelijke web-retailers. Ongeveer 5% van het totaal aantal winkels (Bron: detailhandel.info en Locatus). In 2017 waren er in Nederland ongeveer 95.000 winkels, in 2014 ongeveer 99.000). In 2014 was dit naar schatting nog zo’n 1,5%.

Het animo om een fysieke winkel te openen is opvallend genoeg gedaald. In 2014 wilde nog bijna 50% een eigen fysieke winkel openen (Bron: Vestigingsvoorkeuren van webwinkels, een onderzoek naar de behoefte van webwinkels aan winkelruimte in Nederland. Hogeschool van Amsterdam en Seinpost (2014)). Uit ons onderzoek blijkt dat nu nog slechts 20% zegt een eigen winkel te willen openen. Aanmerkelijk minder dan een aantal jaar geleden. Ondanks de toename van het aantal web-retailers, zijn er niet alleen in relatieve zin, maar ook in absolute zin nu minder web-retailers die een fysieke winkel willen openen.

download het kennisdocument: Kennisdocument Opening fysieke winkels door webwinkels

 

Kenmerken vestigingslocaties

De belangrijkste redenen om een fysieke vestiging te openen zijn het verbeteren van het klantcontact en het vergroten van de naamsbekendheid. De belangrijkste kenmerken van een vestigingslocaties zijn:

-Locatie in een binnenstad of centrumgebied van grote of middelgrote plaats;

-Centrumgebied met goede (auto)bereikbaarheid en diversiteit aan publiek;

-A2 locatie met veel passanten, net aan de rand van de hoofdwinkelstraat;

-Kleine winkelpanden tussen de 50 en 200 m²;

-Huurniveau < € 100,- per m².

Panden moeten geschikt zijn om de eigen bedrijfsactiviteiten te combineren. De webwinkels zoeken naar efficiënte en flexibel in te delen units. Niet interessant zijn locaties in wijk- of buurtwinkelcentra of woonboulevards. Deze locaties zijn te mono-functioneel en trekken een te weinig divers publiek.

download het kennisdocument: Kennisdocument Huisvestingsbehoefte webwinkels