Vestigingsplaatsonderzoek

Een vestigingsplaatsonderzoek geeft aan wat de kracht is van een winkellocatie en geeft inzicht in de omzetmogelijkheden van de locatie. Het vestigingsplaatsonderzoek dat wij uitvoeren gaat onder meer in op de sterke en zwakke punten van een locatie, de concurrentie en de omzetmogelijkheden. Wij baseren ons daarbij op objectieve informatie, zoals demografische gegevens, passantenaantallen en gemiddelde bestedingen. Daarnaast gaan wij in op meer subjectieve informatie die aangeeft wat deze plek nu zo geschikt maakt voor uw specifieke winkel. Denk aan het profiel van een winkelgebied, de doelgroepen en de manier waarop bezoekers het gebied beleven.

Jaarlijks voeren wij vele vestigingsplaatsonderzoeken uit voor winkels als horeca en doen dit zowel voor zelfstandige ondernemers als voor franchise-ondernemers. Met de vestigingsplaatsonderzoeken geven wij een objectief oordeel over een nieuwe locatie en de omzetpotentie. Zo helpen wij u bij de besluitvorming.

 

Inhoud en aanpak

Ons vestigingsplaatsonderzoek kan de volgende onderdelen omvatten:

Onderneming; organisatie, ondernemer, achtergrond, ambities en doelstellingen

Formule; branche, assortiment, marktsegment, prijs, doelgroep, promotie

Locatie; ligging, zichtbaarheid, bereikbaarheid, omvang, omgeving, type winkelgebied, profiel omgeving, passantenstromen, huurprijsniveau

Markt; verzorgingsgebied, consumentendraagvlak, bestedingen, omzetpotentie

Concurrentie; marktsegmenten, aantal en omvang, aantrekkingskracht, locatie

Ontwikkelingen; consumententrends, aanbodontwikkelingen

Conclusies

Het vestigingsplaatsonderzoek kunt u gebruiken voor:

-Onderbouwing financieringsaanvraag

-Haalbaarheid nieuwe vestigingen of witte vlekkenplan

-Bepalen assortimentssamenstelling

-Promotie- en marketingbeleid

 

Waarom een vestigingsplaatsonderzoek van Emma retail?

Een vestigingsplaatsonderzoek is meer dan een cijfermatige berekening in een excel sheet. Natuurlijk is een kwantitatieve basisanalyse belangrijk en maakt dit deel uit van onze aanpak. Het verschil maken wij met een persoonlijke en kwalitatieve aanpak. Vaste onderdelen in ons onderzoek zijn een persoonlijk gesprek met de ondernemer of organisatie en een inventarisatie en beoordeling van de locatie, de omgeving, de ligging en de concurrentie. Wat onderscheid de nieuwe winkel nu echt van haar concurrenten en wat beweegt de consument de winkel te bezoeken. Wij maken zodoende zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve analyse, waardoor het vestigingsplaatsonderzoek meer is dan een opsomming van cijfers.

Wij stemmen de uiteindelijke onderzoeksaanpak af op uw specifieke vraag. Door dit maatwerk houden wij de kosten laag en leveren tegelijk een kwalitatief hoogwaardig product.

Een vestigingsplaatsonderzoek kunnen wij al uitvoeren voor € 950,- (ex BTW).

Meer weten?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.