Introductie

Welkom op onze website! Emma retail is een onderzoeks- en adviesbureau gespecialiseerd in ruimtelijke ordening en detailhandelsontwikkelingen. Wij helpen ondernemers, winkeliers, vastgoedeigenaren en overheden bij vraagstukken over winkels en winkelcentra in relatie tot ruimtelijke ordening. Vraagstukken die uiteenlopen van een vestigingsplaatsonderzoek voor een zelfstandige ondernemer tot een detailhandelsbeleid voor een gemeente.

Ruimtelijke ordening is de continue zoektocht naar de beste mogelijke manier de schaarse ruimte in Nederland te benutten. Wij zijn hier dagelijks mee bezig en kijken daarbij nadrukkelijk naar de publieksfuncties, zoals detailhandel en horeca.

Lees hier meer over wat wij voor u kunnen betekenen.