Introductie

Welkom op onze website! Emma retail is gespecialiseerd in onderzoek, advies en management. Wij helpen ondernemers, winkeliers, vastgoedeigenaren en overheden bij vraagstukken over winkels en winkelcentra in relatie tot ruimtelijke ordening. Vraagstukken die uiteenlopen van vestigingsplaatsonderzoek voor een zelfstandige ondernemer tot detailhandelsbeleid voor een gemeente.

Ruimtelijke ordening is de continue zoektocht naar de beste mogelijke manier de schaarse ruimte in Nederland te benutten. Wij zijn hier dagelijks mee bezig en kijken naar hoe retail, zoals detailhandel en horeca, zo goed mogelijk kan worden ingepast en functioneren in deze ruimte.

Hiervoor is kennis nodig over consumentengedrag, over business-modellen en over trends en ontwikkelingen. Deze kennis gebruiken wij om in samenwerking met marktpartijen, belanghebbenden en opdrachtgevers te zoeken naar de best mogelijke oplossing.

 


Onderzoek: opzetten en uitvoeren van onderzoek, waaronder vraag- en aanbodanalyses, vestigingsplaatsonderzoek, consumentengedrag, trendanalyses.


Advies: advies over vraagstukken en oplossingen, waaronder beleid- en visieontwikkeling


Interim en management: (interim) project- en procesmanagement