Wat doen we

Ruimtelijke ordening is de continue zoektocht naar de beste mogelijke manier de schaarse ruimte in Nederland te benutten. Wij zijn hier dagelijks mee bezig en kijken daarbij nadrukkelijk naar de publieksfuncties, zoals detailhandel en horeca.

Wat is de beste plek voor winkels? Hoe houden we winkelgebieden aantrekkelijk? Wat wil de consumenten eigenlijk? Zomaar wat vragen waar wij antwoord op proberen te vinden.

Geen enkele situatie is natuurlijk gelijk. Een onderzoeksaanpak of adviesvraagstuk is naar ons idee daarom altijd maatwerk. In onze aanpak hechten wij veel waarde aan persoonlijk contact met u als opdrachtgever om zo precies te achterhalen wat de vragen zijn en hoe deze beantwoord kunnen worden.

Wij kunnen u helpen bij…

Vestigingsplaatsonderzoek

Koopstromenonderzoek

Distributie planologisch onderzoek

Waardering winkelleegstand

Huisvestingsonderzoek webwinkels

En verder bij…

Bezoekersonderzoek

Onderzoek naar consumentengedrag

Markt- en haalbaarheidsonderzoek

Detailhandelsbeleid

Visie ontwikkeling voor winkelcentra of binnensteden

Centrumontwikkeling

Brancheringsplan winkelcentrum

Project- en procesmanagement

Interim adviseur, (beleids)medewerker

Nieuw…

Webwinkel onderzoek