Resultaten

Aantal webwinkels in Nederland

Volgens het handelsregister zijn er in Nederland momenteel 37.000 webwinkels. Hierbij gaat het om bedrijven die zich hebben geregistreerd als ‘detailhandel via internet’ (SBI 47.91). In de afgelopen jaren is dit aantal flink toegenomen. Vijf jaar terug waren nog 23.000 bedrijven als zodanig ingeschreven. Het gaat hier om ‘geregistreerde’ bedrijven. Dit wil nog niet zeggen dat deze bedrijven ook daadwerkelijk een webwinkel zijn of exploiteren. Ongeveer 60% van deze bedrijven heeft ook daadwerkelijk een webwinkel actief . Daaruit kan worden opgemaakt dat er in Nederland ‘maar’ 22.000 webwinkels actief zijn. 9.000 van deze bedrijven heeft zowel een webwinkel als een fysieke winkel. 13.000 heeft alleen een webwinkel: pure-players.

In Nederland zijn 18.000 webwinkels actief (met zowel een webwinkel als een fysiek winkel) die niet als retail/detailhandel via internet geregistreerd staan. Hierbij gaat het om reguliere detailhandel of andere bedrijven.

Daarnaast zijn er 70.000 tot 90.000 bedrijven actief met (alleen) een webwinkel-pagina. Deze webpagina’s hebben een ‘call-to-action’ of aankoopmogelijkheden en zijn onderdeel van de bedrijfswebsite of zijn als webwinkel geïntegreerd op de hoofdwebsite. Verkopen via internet zijn echter geen hoofdactiviteit van het bedrijf of de website, maar een neven- of afgeleide activiteit.

Overzicht aantal webwinkels naar organisatie en activiteit

Webwinkel-site Totaal 40.000 100%
Handelsregister:
Retail of ander bedrijf/ instelling Web en fysiek 18.000 45%
Retail via internet/ internethandel Web en fysiek 9.000 22%
Retail via internet/ internethandel Alleen web 13.000 33%
Webwinkel-pagina Totaal 70.000 – 90.000  

download de notitie: Webwinkels in Nederland

Binnenkort komen meer resultaten beschikbaar.