Onderzoek

Wat is de beste plek voor winkels? Hoe houden we winkelgebieden aantrekkelijk? Wat wil de consumenten eigenlijk? Zomaar wat vragen waar wij antwoord op proberen te vinden. Gedegen onderzoek is de basis voor het inzicht dat je nodig hebt en helpt bij het vinden van de juist oplossing.

Geen enkele situatie is natuurlijk gelijk. Een onderzoeksaanpak is naar ons idee altijd maatwerk. In onze aanpak hechten wij daarom veel waarde aan persoonlijk contact met u als opdrachtgever om zo precies te achterhalen wat de vragen precies zijn en hoe deze het best beantwoord kunnen worden.

Bij het opstellen en uitvoeren van onderzoek werken wij vaak ook samen met specialisten, waaronder veldwerkbureau’s of kennisinstellingen.

Door ons veel uitgevoerde onderzoeken zijn:

Vestigingsplaatsonderzoek

Koopstromenonderzoek

Distributie planologisch onderzoek

Waardering winkelleegstand

Huisvestingsonderzoek webwinkels

Webwinkel onderzoek